Wet IKK

Een goede kwaliteit binnen de kinderopvang is van groot belang!

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Goede kinderopvang is van groot belang en daar hechten wij binnen onze organisatie grote waarde aan. Kinderen moeten zich bij ons vooral veilig voelen en voldoende ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan alle kinderopvangorganisaties moeten voldoen.  Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De GGD controleert vervolgens in opdracht van de gemeente of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Op 1 januari 2018 is de Wet IKK in werking getreden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. Deze wijzigingen hebben als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. Wat houdt deze wet nu precies in en wat betekent dit dan in de praktijk? Bekijk het volgende filmpje: Wat is de Wet IKK?

De uitwerking van de kwaliteitseisen uit de Wet IKK van 2018 staan beschreven in onze pedagogisch werkplannen, welke op locatie aanwezig zijn.

Per 1 januari 2019 komen daar de volgende eisen bij:

  1. Beroepskracht-kindratio (BKR)
  2. Pedagogisch beleidsmedewerker

Filmpje wijziging BKR en pedagogisch beleidsmedewerker

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2025 door het Ministerie van SZW

3-uurs regeling binnen onze dagopvanglocaties

Kennismaken Inschrijven Tarieven
Puck&Co

Neem contact op

Klant&Service
Postbus 105
6940 AA Didam

Bezoekadres:
Hogenendseweg 2A
6942 DV Didam

T: 0316-229145
E: info@puckenco.nl

    * Zonder uw akkoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.