Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuteropvang is een plek voor peuters om in contact te komen en te spelen met andere kinderen in een sfeer waarin zij zich prettig en veilig voelen. De kinderen krijgen de kans zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en naar eigen interesse te ontplooien.

Binnen onze peuteropvang is er voortdurend aandacht voor veiligheid en gezondheid en staan de arbo-eisen hoog in het vaandel. Onze aandacht voor kwaliteit geeft ouders de zekerheid dat er in al onze vestigingen op deskundige wijze gewerkt wordt.

Onze pedagogisch medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit in de groepen. Goede en duidelijke communicatie is hierbij zeer belangrijk. Daarnaast besteden wij aandacht aan deskundigheidsbevordering zoals ook beschreven staat in ons scholingsbeleid. Elke medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin zij/hij de ruimte krijgt zich dusdanig te ontwikkelen dat kwaliteit niet alleen in theorie maar ook in praktijk concreet zichtbaar is.

Wij bieden een goede doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Door middel van observaties en gebruik van een leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en vastgelegd. Hun ontwikkeling wordt met regelmaat met de ouders besproken.

Naast de reguliere peuteropvang zijn vrijwel al onze vestigingen zogenoemde “VVE zalen”¬†(VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Kinderen met een achterstand worden door het consultatiebureau naar de peuteropvang doorverwezen. Met deze doorverwijzing wordt een extra dagdeel aangeboden waar de kinderen gebruik van kunnen maken. De gemeente kent hier subsidiemogelijkheden aan toe.

Recht op een inkomensafhankelijke vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een inkomensafhankelijke vergoeding van de gemeente, moet u aantonen dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u studeert of geen inkomen hebt.

De inkomensafhankelijke vergoeding kan gelden voor:

  • De peuteropvang
  • Een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
  • Een Sociaal Medische indicatie (SMI)

Op basis van uw jaarinkomen wordt de vergoeding van de gemeente vastgesteld. Wat overblijft is uw eigen bijdrage.

De vergoeding aanvragen kan via een inkomensverklaring (IB60-formulier) van de Belastingdienst.
Lees hier meer over de inkomensverklaring.

Kennismaken Inschrijven Impressie Tarieven
Puck&Co

Neem contact op

Klant&Service
Postbus 105
6940 AA Didam

Bezoekadres:
Hogenendseweg 2A
6942 DV Didam

T: 0316-229145
E: info@puckenco.nl

    * Zonder uw akkoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.