Missie & Visie

Waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen & ouders keuzes kunnen maken

De missie van Puck&Co.

De missie, ons doel, is om vanuit de visie van de ouder en het kind de beste kinderopvang organisatie te zijn in de regio. Omvang vinden we van minder belang, kwaliteit daarentegen is een voorwaarde om de beste te zijn. Voor onze partners, bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen, zijn we de organisatie die in de dialoog tot maatwerk komt voor de beoogde doelgroep.

De visie van Puck&Co.

De weg waarlangs we ons doel bereiken is dat wij de stijl van leven van ouders en kinderen centraal stellen. Plezier in het leven en de geboden omgeving ervaren we als richtinggevend. Puck&Co toetst vervolgens al haar activiteiten en keuzes aan de twee criteria:

  1. De ontwikkeling van het kind;
  2. De keuzemogelijkheden voor de ouders.

In onderstaande afbeelding zijn onze toetscriteria opgenomen evenals het speelveld waarop wij actief zijn.

We leren de laatste jaren veel van het inrichten van het Integraal KindCentrum (IKC). Een IKC is een omgeving waar het kind/ouder gedurende de gehele dag een passend aanbod ervaart. Dit aanbod omvat minimaal opvang en onderwijs. In de praktijk zien we vele verschijningsvormen. Centraal staat de visie die éénduidig en tevens complementair moet zijn. De visie moet door alle partijen worden gedeeld. Samenwerkende partners kunnen zijn: opvang, zorg, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning. Puck&Co. maakt van elke IKC-vraag een maatwerk oplossing. We maken deze keuze voor maatwerk omdat ouders ook keuzes willen maken. Dit kan zijn voor een school met een eigen gezicht, maar ook voor een bepaalde aanvullende zorgvraag. Binnen elke IKC kijken we naar: vertrouwen, vakmanschap, veiligheid en de wijzen waarop we verbinden en inspireren. In onze kernwaarden en pedagogische visie leest u hier meer over.

Onze pedagogische visie

Wij gebruiken voor de pedagogische visie uitgangspunten van onder andere de pedagogen Thomas Gordon, Malaguzzi (Reggio Emilia) en Marianne Riksen Walraven om dat deze pedagogen het kind centraal stellen. Deze uitgangspunten zijn terug te zien in de ontwikkelingsgerichte werkwijze, doorgaande leerlijn, pedagogische begeleiding voor de emotionele veiligheid ,ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competenties, normen en waarden en contacten met ouders. Binnen onze kindercentra wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen.

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. Bij onze kindercentra vindt u zo’n omgeving. Steeds zal er een wisselwerking plaatsvinden tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving.

Opvoedingsverantwoordelijkheid delen wij, binnen onze kernwaarden, met ouders. Dat maakt dat wij het contact met ouders erg belangrijk vinden. Het is noodzakelijk regelmatig gegevens en wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen. Zo wordt het inzicht bij zowel pedagogisch medewerkers als ouders vergroot. Voor een optimale opvang zijn wederzijds vertrouwen en respect van groot belang.

Onze kernwaarden

Kernwaarden zijn waarden die we allen, werkzaam voor Puck&Co., delen. Onze kernwaarden zijn vertaald naar gedrag op de werkvloer. Hieronder staan onze kernwaarden met een voorbeeld van het gedrag dat we van elkaar vragen en waarop we elkaar aanspreken.

  • Verantwoordelijk. Voorbeeld: je laat je aanspreken op taken waar je verantwoordelijk voor bent en waar je afspraken over hebt gemaakt. Je ervaart verantwoording afleggen als onderdeel van je job.
  • Verbindend. Voorbeeld: je bent in staat te begrijpen alvorens begrepen te worden.
  • Transparant. Voorbeeld: je stelt je open, zichtbaar en toegankelijk op.
  • Vakmanschap. Voorbeeld: je stelt jezelf iedere dag de vraag: ‘op welk punt ben ik vandaag beter geworden?”
  • Inspirerend. Voorbeeld: collega’s met wie je samenwerkt worden enthousiast van jouw aanpak en inbreng.

Kinderopvang is onze passie. Samenwerken zit in ons bloed. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind en willen daar elke dag mee bezig zijn!

Welkom bij Puck&Co!

Kennismaken Inschrijven Tarieven
Puck&Co

Neem contact op

Klant&Service
Postbus 105
6940 AA Didam

Bezoekadres:
Hogenendseweg 2A
6942 DV Didam

T: 0316-229145
E: info@puckenco.nl

    * Zonder uw akkoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.