Coronavirus

Update COVID-19:
verlenging lockdown

Persconferentie dinsdag 12 januari 2021

In de persconferentie van vanavond is aangegeven dat met de eerder genomen maatregelen (van 14 december 2020) de besmettingscijfers nog onvoldoende zijn gedaald om versoepelingen te kunnen toestaan. De landelijke cijfers zijn nog dermate hoog dat de overheid de keuze heeft gemaakt om de bestaande maatregelen de komende 3 weken te handhaven (tot en met 9 februari).

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het besmettingsgevaar van de nieuwe Britse Coronavariant onder kinderen. Dit kan wellicht betekenen dat het basisonderwijs en de kinderopvang al eerder weer open gaan dan 10 februari, mogelijk al op 25 januari aanstaande. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Bovenstaande betekent dat ook onze kinderopvang vooralsnog gesloten blijft.

Noodopvang

Als opvang thuis geen optie is, zijn een aantal van onze locaties (zie bijlage), voor zolang de lockdown duurt, geopend voor noodopvang. Noodopvang is uitsluitend bedoeld voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werkt in een cruciaal beroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De RIVM-thuisblijfregels blijven van kracht. Indien er nieuwe inzichten zijn
kunnen deze regels door het RIVM worden bijgesteld.

Wij bieden noodopvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang/peuteropvang en de BSO. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor het maximum aantal uur dat in uw opvangcontract zijn afgesproken.

Kijk voor meer informatie over corona en kinderopvang op de site van de Rijksoverheid.

Aanmelden noodopvang

De afgelopen periode is gebleken dat niet alle ouders zich houden aan het verzoek hun kind(eren) specifiek aan te melden voor noodopvang. Het is belangrijk dat u dit wel doet, ook al vindt de opvang plaats op uw vaste contractdagen/tijden.

Wij moeten rekening houden met wettelijke eisen die gesteld worden aan een verantwoorde opvang waarbij er ook voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn.

Daarom willen wij u nogmaals dringend verzoeken om uw kind(eren) wekelijks, uiterlijk vóór donderdag 15.00 uur aan te melden in Konnect voor noodopvang in de daarop volgende week.

U kunt uw kind(eren) voor de noodopvang van volgende week aanmelden vanaf morgen, woensdag 13 januari.

Let op: komt u uw kind(eren) zonder vooraf aan te melden in Konnect toch naar de noodopvang brengen dan wordt u hierop door onze medewerkers aangesproken. Na een tweede keer dat dit gebeurt kunnen wij helaas voor die betreffende dag geen opvang aanbieden.

Heeft u nog geen account in Konnect? Stuurt u dan een mail naar konnect@puckenco.nl met de volgende gegevens: naam van uw kind en opvanglocatie. Onze medewerkers helpen u graag.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Wanneer u als ouders uw factuur ook nu volledig blijft doorbetalen, behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en/of de tegemoetkoming van de eigen bijdrage door de gemeente.

Net als tijdens de vorige sluiting, wordt u als ouders nu ook weer gecompenseerd door de overheid tot aan het maximale uurtarief van de Belastingdienst.

Voor de dagen dat u zich heeft aangemeld voor de noodopvang worden de kosten vanaf het maximale uurtarief van de Belastingdienst tot aan onze uurprijs wel door ons in rekening gebracht. Heeft u geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan heeft u uiteraard geen kosten.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met ontwikkelingen rondom het Coronavirus. In geval van vragen kunt u contact opnemen met het RIVM of de GGD in uw regio. Bij vragen over uw persoonlijke gezondheidssituatie kunt u terecht bij uw huisarts.

We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid volgen als het gaat om het Coronavirus. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren wij hierover via de daarvoor ingerichte kanalen.

Bijlage:

Geopende noodopvang locatie Gesloten locatie (kinderen worden opgevangen op noodopvang locaties)
Didam: Brede School Noord Albert Schweitzer & St. Jozef (Loil)
Doesburg: Montessori Anne Frank Grotenhuys,
Montessori Anne Frank Ellecom (BSO en PO)
Duiven: ‘t Veer De Wiekslag (BSO),
Montessori Westervoort (BSO)
Duiven: Huis van Droo De Wiekslag (PO en DO),
’t Veer (PO en DO),
Westervoort (PO)
Dieren: Koningin Emma ’t  Spank en Prinses Margriet (BSO),
Vlinder (BSO),
VV Dieren
Dieren: Annie MG Schmidt Vlinder (PO)
Rheden: De Kroeseboom Sport BSO De Cirkel,
De Lappendeken (De Steeg)
Velp: Mickey De Schatkist (PO),
Fredericus (BSO),
Roncalli (BSO)
Velp: Daalhuizen Daalhuizen (BSO),
Daalhuizen dependance (BSO)
Rozendaal: Dorpsschool Rozendaal De Zon, Daalhuizen (PO)
’s Heerenberg: Pastoor Galama  

Update COVID-19:
Sluiting kinderopvanglocaties Puck&Co per 16 december 2020

Welke invloed heeft dit op de opvang die wij bieden?

Op 14 december is helaas medegedeeld door premier Rutte dat scholen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 tot tenminste 17 januari 2021 moeten sluiten. Dit betekent dat ook wij onze locaties in die periode sluiten voor reguliere opvang.

We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en overheden volgen als het gaat om het coronavirus. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren wij hierover via de daarvoor ingerichte kanalen.

Wat betekent dit voor u?
Als opvang thuis geen optie is, zijn een aantal van onze locaties (zie bijlage) tot tenminste 17 januari geopend voor noodopvang, voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Daarbij gelden ook als het gaat om thuisblijfregels de huidige RIVM-richtlijnen.

Wij bieden deze opvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang en de BSO. Deze noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders waarvan één van de ouders werkt in een cruciaal beroep, voor het aantal uren die in het contract zijn afgesproken. Kijk voor meer informatie over corona en kinderopvang op de site van de Rijksoverheid.

Voor de periode hierna (kerstvakantie en daarna dus nog  2 weken) vragen wij om uw kinderen wekelijks, uiterlijk vóór donderdag 15.00 uur aan te melden in Konnect.

Ouders die nog geen account hebben voor Konnect kunnen een mail sturen naar konnect@puckenco.nl met de volgende gegevens: Naam van uw kind en opvanglocatie. Wanneer het aanmelden in Konnect niet lukt kan er een mail gestuurd worden naar planning@puckenco.nl.

Kwetsbare kinderen (SMI)
Voor deze kinderen blijft de aangevraagde opvang van kracht, deze kinderen komen namelijk in aanmerking voor de noodopvang. Ouders van deze kinderen hoeven hun kinderen niet aan te melden.

Tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen, behouden het recht op kinderopvangtoeslag en/of ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldmvoor alle typen formele opvang (peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschools opvang). Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruikmaken van kinderopvang en worden ook verzocht hun factuur door te betalen.

Gevolgen voor opbouw ruiluren
De compensatieregeling die de overheid heeft ingezet, geldt vanaf 16 december 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang kunnen aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 december geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.Richtlijnen RIVM

Op onze kinderopvanglocaties werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. Het ministerie van SZW heeft een protocol opgesteld voor de kinderopvang. De beslisboom geeft aan of uw kind wel/niet naar de opvang mag.

Klik hier voor Protocol Kinderopvang. ( versie 10 december )

Klik hier voor de beslisboom 0 jaar t/m groep 8. (versie 2 december)
Kennismaken Inschrijven Tarieven
Puck&Co

Neem contact op

Klant&Service
Postbus 105
6940 AA Didam

Bezoekadres:
Hogenendseweg 2A
6942 DV Didam

T: 0316-229145
E: info@puckenco.nl

    * Zonder uw akkoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.